GCA IMPAVIR - Dlouhodobá antivirová a antibakteriální ochrana s atesty SZÚ ČR

Minimální účinnost je 99,7 %. Antibakteriální test provedl Státní zdravotní ústav ČR a virucidní test Zdravotní ústav ČR.

Dlouhotrvající antibakteriální test č. 191477 na 120 dní provedl Státní zdravotní ústav ČR. Minimální účinnost je 99,7 %, u kvasinek dokonce 87,8 %.

Atesty

Dokumenty k nahlédnutí.

Atest antibakteriální účinnosti na 120 dní od Státního Zdravotního Ústavu ČR číslo ex 191477.

Atest antivirové účinnosti od Zdravotního Ústavu ČR číslo zu/08626/2020.

Atest pro kontakt s potravinami od eu nrl network of national reference laboratories food contact materials a Státního Zdravotního Ústavu ČR číslo szú 428712019.

Technický list –  GCA IMPAVIR

Bezpečnostní list –  GCA IMPAVIR

OVĚŘENO
v provozu

Společně s evropským výzkumným vědeckým centrem CEITEC testujeme účinnost dezinfekční ochrany GCA IMPAVIR v reálném provozu. Máme skvělé výsledky!